Digitalna transformacija Kele & Kele d.o.o.


Kratek opis naložbe:

Aktivnosti v okviru »Digitalna transformacija Kele & Kele d.o.o.« s strani podjetja potekajo od novembra 2020 do 30.9. 2022 in so predmet »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«.

Vlogo izvajalskega organa ministrstva na tem programu izvaja Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.

Namen in cilji naložbe:

Mlekarna Krepko je prva BIO mlekarna v Sloveniji in edina mlekarna v Evropi, ki kefir proizvaja iz kefirnih zrn. V preteklosti so že izvedli serijo 6 delavnic za dvigovanje digitalnih kompetenc zaposlenih in pripravili celostno digitalno strategijo (89 strani) v sodelovanju s partnerskim podjetjem ePrvak d.o.o..

Z operacijo DTK bodo digitalne transformacije deležne praktično vse poslovne funkcije v podjetju, z namenom optimizacije poslovanja in dviga dodane vrednosti. V proizvodnji se bo avtomatiziralo in digitaliziralo krmiljenje tankov za kefir, mikserja in švenkov. Opravi se vgradnja  inteligentnih IoT senzorjev v proizvodnji in uvede CNS (centralni nadzorni sistem). Optimizira se procese in deluje v skladu z Digital Lean filozofijo.

Postavi se dodatne module marketinško-prodajnega informacijski sistem ePrvak EMA, ki omogoča sledenje in zbiranje BIG DATA podatkov o kupcih (v e-mailih na spletni strani in iz drugih virov). Omogoča hitrejšo in bolj relevantno komunikacijo s kupcem in jo s pomočjo algoritmov avtomatizira. S tem sistemom se digitalizira večino procesov v prodaji in marketingu.

Bolje se bo izrabljalo SAOP ERP sistem in tako digitaliziralo procese. Za lajšanje posledic covid-19 se bo uvedlo delo na daljavo in  Office 365 oblačna orodja ter postavil intranet. Uvedlo se bo digitalno voditeljstvo in stalno bo dvigovanje digitalnih kompetenc zaposlenih.

Z inovativnim digitalnim poslovnim modelom naročnine bodo povečevali prodajo. Izveden je bil penetracijski test.

Dobra uporabniška izkušnja in integriran, digitalno podprt prodajni proces sta za nas zelo pomembna, saj največ poslujemo tako z velikimi trgovskimi verigami kot končnimi kupci

EMA marketinško-prodajni informacijski sistem omogoča bistveno bolj relevantno komunikacijo s kupcem in  s tem boljšo uporabniško izkušnjo. Zbira podatke o vedenju kupcev iz različnih virov (spletna stran, e-maili, vnosi prodajnikov). Na podlagi zbranih podatkov točkuje uporabnike in ugotavlja, v kateri fazi nakupnega procesa so. Tako se jim potem lahko pošilja avtomatska 1:1 ali pa segmentirana masovna sporočila ob pravem času in s pravo vsebino. V novem EMA CRM modulu bomo začeli zbirati podatke tudi o naših B2B kupcih.

Aktivnosti podjetja Kele & Kele d.o.o. v sklopu javnega poziva »Spodbude za digitalno transformacijo MSP  (P4D ReactEU)« sofinancirata financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) okviru v okviru REACT-EU-ESRR odziva Unije na pandemijo COVID-19. Več na http://www.eu-skladi.si/.

Uživajte v večkrat
nagrajenih mlečnih izdelkih

[]